Energia słoneczna golub dobrzyń

Ekologiczne źródła energii

Energia słoneczna to jeden z rodzajów tak zwanej energii ekologicznej, którą pozyskiwać można bez szkód dla środowiska naturalnego. Żeby móc czerpać energię z promieni słońca należy zainwestować w kolektory słoneczne. Wielkość i liczba niezbędnych kolektorów jest uwarunkowana w szczególności od wielkości obiektu do którego użytkownik chce pozyskiwać energię słoneczną. Obecnie sporo gmin, zarówno tych miejskich jak i położonych na obszarach wiejskich posiada dotacje do instalacji kolektorów słonecznych. Środki finansowe potrzebne na ich zakup można pozyskać również ze specjalnego funduszu z Unii Europejskiej. Innym sposobem na ekologiczną energię może być instalacja przydomowej elektrowni wiatrowej.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap